هر انسان آزاده ای باید قدردان بسیج باشد
کارشناس مسائل مذهبی در گفتگو با بسیج:

هر انسان آزاده ای باید قدردان بسیج باشد

ابراهیم بهاری گفت: تمام مردم ایران باید قدردان نیروهای بسیجی باشند.

ابراهیم بهاری، کارشناس مسائل مذهبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج گفت: یکی از بی نظیرترین و بی بدیل ترین اتفاق ها در انقلاب تشکیل بسیج بود که رهبری آن را با نگاه بصیرانه تشکیل داد و برای تمام صنوف و اقشار در کشور و تمام ابعاد از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ایدئولوژی، نظامی، بهداشتی و ... آن را تعریف نمود و بصورت منسجم شده ارائه داد.

وی با بیان اینکه هر انسان آزاده ای باید قدردان بسیج باشد بیان داشت: بسیج جدا از اینکه در داخل کشور در فعالیت های جهادی بسیار فعال بوده است، در مسائل بین المللی و حفظ کشور در برابر همه ی تهدیدها و ناامنی ها نیز توانسته کشور را در امان نگه دارد.

این کارشناس مسائل مذهبی با تاکید اینکه اگر دولت از نیروهای بسیج در مسائل مربوط به جامعه همچون برنامه های اقتصاد مقاومتی تکیه کند و با تفکر بسیجی به آن نگاه کند می تواند بطور حساب شده کمر دشمن را بشکند.
 
بهادری در پایان با اشاره به اینکه بعد از جنگ دفاع مقدس از بسیج در مسائلی همچون واکسیناسیون عمومی فلج اطفال، جهاد های سازندگی با موفقیت استفاده شد از تخصص بالای بسیجیان گفت و تاکید کرد: دولت باید به این اندیشه برسد که نیروهای متخصص بسیجی می توانند در تمام حوزه ها تاثیر گذار باشند.